De Rotterdamse School voor Talentontwikkeling


De Rotterdamse School voor Talentontwikkeling ontwerpt en begeleidt leertrajecten voor individuen, teams en organisaties, waarbij de ontwikkeling van talenten centraal staat.

Het ontwikkelen van talenten is het ontwikkelen van het potentieel van individuen, teams en organisaties. Je talenten benutten geeft voldoening: je doet iets wat je goed kunt. En als je doet wat je goed kunt, geef je jezelf en je team een grotere kans op succes.

Natuurlijk kent iedereen – naast talenten – ook valkuilen. Het is zinvol om minder effectieve communicatie of gedragspatronen te verkennen en te analyseren. Om samen te onderzoeken welke gedragsalternatieven er zijn, om zo je gedragsrepertoire uit te breiden. Een groter gedragsrepertoire betekent immers het creëren van een keuze: welk gedrag is in welke situatie het meest effectief?

Het aanleren van nieuw gedrag gaat echter sneller en prettiger wanneer je daarbij gebruik weet te maken van je talenten. Leren is effectief wanneer je resultaat ziet: resultaat zie je wanneer je iets doet wat je kunt, waar je aanleg voor hebt  – niet wanneer je eindeloos probeert iets te leren waar je geen talent voor hebt. Individuen kunnen leren hun valkuilen te vermijden door zich meer te richten op hun kwaliteiten, teams kunnen leren om meer gebruik te maken van elkaars talenten om zo onderlinge valkuilen simpelweg ‘minder relevant’ te maken.

Leren wordt daarmee ook een prettige ervaring en meer dan de zoveelste verplichte cursus. Talenten ontwikkel je niet door passief een training te volgen. Leertrajecten van De Rotterdamse School voor Talentontwikkeling onderscheiden zich doordat:

  • De deelnemers minimaal net zo actief zijn als de begeleider;
  • Talenten minimaal net zo belangrijk zijn om te onderzoeken als valkuilen;
  • Het leertraject zelf ‘slechts’ als startpunt van leren wordt gezien, niet als eindproduct.

De Rotterdamse School voor Talentontwikkeling vertelt je niet hoe het moet, maar begeleidt je in het leren om op een effectieve manier met je talenten, met andere mensen en je team om te gaan. Samen onderzoeken is de basis: onderzoeken is bewegen, en bewegen is leren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de richting.