Het Leertraject


Een leertraject van De Rotterdamse School voor Talentontwikkeling begint en eindigt met dialoog. Bij een oriënterend gesprek wordt in eerste instantie bekeken of de werkwijze en visie van De Rotterdamse School in voldoende mate aansluiten bij de vragen die je hebt en de werkwijze die je voor ogen had.

Vanaf het moment dat alle partijen het zien zitten met elkaar, gaan we samen bedenken welke vorm het traject in jouw geval moet hebben. Door continu met elkaar ook over de vorm van het traject in gesprek te blijven, wordt een uniek traject uitgestippeld. Dit kan bestaan uit een serie individuele gesprekken, intervisie, trainingen of buitensessies. De trainingen kunnen worden gegeven door de begeleider, maar teamleden kunnen desgewenst ook op hun talenten worden ingezet en worden uitgenodigd om een deel van de training te geven. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van producten die al eerder door de Rotterdamse School ontwikkeld zijn.

De Rotterdamse School voor Talentontwikkeling denkt creatief mee over hoe een continu leerproces kan worden ontworpen: hoe dragen we zorg dat het geleerde, en het leren zelf, doorgaan nadat het traject is afgelopen.

Trajecten verschillen in lengte van vijf individuele gesprekken met werknemers of particulieren, of een dagdeel teamtraining gevolgd door een aantal intervisiesessies, tot tweejarige trajecten waarin teams worden aangemoedigd om van en met elkaar te leren.